· Tafsir, ٥ ​​​SIRAH | historia

Źródła Tafsiru

Imâm Ibn Kathîr (zm. 774H – rahimahullâh) Tafsir, wyd. dar-us-salaam Jeśli ktoś zapytałby o najlepszą metodę tafsiru, odpowiedzielibyśmy, że najlepszą metodą jest wyjaśnienie Koranu za pomocą samego Koranu. To, co w Koranie określone jest w sposób ogólny w jednym miejscu, zwykle wytłumaczone jest w innym. Kiedy jednak metoda ta sprawia trudności, należy odnieść się do… Czytaj… Źródła Tafsiru

٤ BID'AH | innowacje, ٥ ​​​SIRAH | historia

Dżamal-ud-Din al-Afghani, Muhammad ‚Abduh, Raszid Rida

Szeich Muqbil bin Hâdî al-Wâdi’î (zm 1422H – rahimahullah) źródło: Qam’-ul-Mu’aanid wa Zajr-ul-Haaqid-il-Haasid, str. 331-333 [ http://www.al-athariyyah.com/media/pdf/manhaj/the_reality.pdf ] Dżamal-ud-Din al-Afghani i Muhammad ‚Abduh al-Misri oraz Raszid Rida który ich naśladował, oni wszyscy zniszczyli podpory Islamu, jedną po drugiej. Jego (Dżamal-ud-Dina) student, Muhammad ‚Abduh powiedział: Zaprawdę, hadisy o Dadżdżalu (antychryście) są jedynie symbolem i przesądem. I… Czytaj… Dżamal-ud-Din al-Afghani, Muhammad ‚Abduh, Raszid Rida

١ ISLAM | praktyka, ٥ ​​​SIRAH | historia

Imam Mâlik mówi: „Nie wiem.”

Ibn ‘Abd Al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) Źródło: Dżâmi´ Bayân-il-´Ilm,  2/115 ´Abdur-Rahmân bin Mahdî (rahimahullâh) powiedział: „Pewnego dnia byliśmy u (Imama) Mâlika, gdy przyszedł do niego pewien mężczyzna i powiedział: „Abû ´Abdillâh! Podróżowałem 6 miesięcy aby zadać ci różne pytania. Moi ludzie mnie wysłali na tą misję.” Mâlik powiedział: „Pytaj.” Spytał, na co Mâlik odpowiedział:… Czytaj… Imam Mâlik mówi: „Nie wiem.”

٢ IMAN | wiara, ٥ ​​​SIRAH | historia

124.000 Proroków i 315 Wysłanników

Imam Nâsir ud-Dîn al-Albâni (zm. 1420H – rahimahullâh) źródło: Fatwa Dżuddah, 17 Hadith* o tym że Poroków było 124.000, a Wysłanników 315 jest autentyczny. * Przekaz od Abu Dharr, że spytano Proroka (sall allahu alayhi wa sallam) ile było Proroków i Wysłanników. Odpowiedział że było 124.000 Proroków, spośród których 315 było (także) Wysłannikami. (W zbiorze… Czytaj… 124.000 Proroków i 315 Wysłanników

٥ ​​​SIRAH | historia

Najpiękniejsza recytacja Koranu

Imam adh-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: at-Tadhkirah 1/82 Abu Musa al-Asz’ari najpiękniej recytował Qur’an. Abu Uthman an-Nahdi powiedział: nigdy nie słyszałem instrumentu który by brzmiał piękniej niż głos Abu Musy. Pragnęliśmy aby czytał Surę al-Baqarah w modlitwie.

٢ IMAN | wiara, ٥ ​​​SIRAH | historia

Tora i Ewangelia to Słowa Allaha

´Allâmah ´Abdur-Razzâq ´Afîfî źródło: Fatâwâ wa Rasâ’il, 1/168 Pytanie: Czy Tora (Taurâh) i Ewangelia (Indżîl) są słowami Allâha? Odpowiedź: Tak. Tora i Ewangelia która została objawiona i nie została zniekształcona, to słowa Allâha. Dowodem jest to co Allah powiedział w Koranie (znacznie): {Czyż wy pragniecie, żeby oni wam uwierzyli, kiedy wśród nich była grupa takich,… Czytaj… Tora i Ewangelia to Słowa Allaha