٣ IHSAN | doskonałość

Jakie zbierzesz plony?

Al-Khatib al-Baghdadi (zm. 463H – rahimahullah) Iqtida’ al-’ilm al-’amal, nr 164 Malik bin Dinar powiedział: Napisane jest w Torze, „Tak jak traktujesz innych, tak sam będziesz traktowany. Tak jak siejesz (postępujesz), takie zbierzesz plony.”

٣ IHSAN | doskonałość

Praca dla życia przyszłego

Al-Khatib al-Baghdadi (zm. 463H – rahimahullah) Iqtida’ al-’ilm al-’amal Sahl ibn 'Abdillah powiedział: Cała wiedza jest ziemska, zaś postępowanie według niej jest dla życia przyszłego. Nr 20 Mudżahid powiedział o wersecie {Lecz poszukuj wśród tego, co ci dał Bóg, siedziby ostatecznej! Nie zapominaj twojego udziału na tym świecie i czyń dobrze, tak jak czyni dobrze… Czytaj… Praca dla życia przyszłego

٣ IHSAN | doskonałość

Jak zrozumieć to o czym nie na się wiedzy?

Al-Khatib al-Baghdadi (zm. 463H – rahimahullah) Iqtida’ al-’ilm al-’amal, nr 25 Abbas bin Ahmad przekazał odnośnie Sury al-Ankabut, {A tych, którzy walczyli w naszej sprawie, My z pewnością poprowadzimy na Nasze drogi. Zaprawdę, Bóg jest z czyniącymi dobro!} (29:69) Ci którzy postępują zgodnie z tym o czym mają wiedzę, to Allah poprowadzi pozwoli im zrozumieć… Czytaj… Jak zrozumieć to o czym nie na się wiedzy?

٣ IHSAN | doskonałość

Wiedza a dobre uczynki

Al-Khatib al-Baghdadi (zm. 463H – rahimahullah) Iqtida’ al-’ilm al-’amal Ali bin Abi Talib (radiallahu 'anhu) powiedział: Wiedza wzywa uczynki. Jeśli odpowiedzą (łączą się), a jeśli nie, (wiedza) odchodzi. Nr 40 Abu Darda powiedział: Allah nie daje swemu słudze wiedzy, nie żądając od niego rozliczenia w Dniu Ostatecznym w postaci (dobrych) uczynków. Nr 42 Yunus bin… Czytaj… Wiedza a dobre uczynki

٣ IHSAN | doskonałość

Nie zwlekaj… Jutro możesz już być w grobie

Al-Khatib al-Baghdadi (zm. 463H – rahimahullah) Iqtida’ al-’ilm al-’amal, nr. 199 Hasan al-Basri powiedział: Nie zwlekajcie! Zaprawdę, jesteście obecnie w dniu dzisiejszym, a nie w jutrzejszym. Jeśli więc zastaniecie dzień jutrzejszy, bądźcie w nim tak jak w dniu dzisiejszym. A jeśli dnia jutrzejszego nie zastaniecie, to będziecie żałować tego czego zaniechaliście dziś.

٣ IHSAN | doskonałość

Dobry uczynek a prowadzi do piekła

Al-Hâfidh Ibn Hadżar al-Asqalani (zm. 852H – rahimahullâh) źródło: Fath Al-Bârî, od Asad bin Mûsâ w Az-Zuhd. Przekazane zostało, że Abû Ayyûb Al-Ansârî (radi allahu 'anhu) powiedział: “Może być tak, że człowiek wykona dobry uczynek, będzie na nim polegał i zapomni o swych grzechach uznając je za błahe. Następnie spotka się z Allâhem (w Dniu… Czytaj… Dobry uczynek a prowadzi do piekła

٣ IHSAN | doskonałość

Bój się Boga!

’Abdullah Ibn Aun (zm. 151H – rahimahullah) źródło: al-Dżami’, str. 216 Nie ufaj temu że masz wiele dobrych uczynków, nie wiesz czy są przyjęte czy nie. Nie bądź pewny względem swych grzechów, nie wiesz czy zostały ci wybaczone czy nie.

· Riyad-us-Salihin

Aktem najwyższej dobroci jest dobre traktowanie osób które kocha ojciec

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi (zm. 676H) źródło: “Riyad us-Salihin” (ogrody bogobojnych) 1/42/342 Przekazał Abdullah ibn Dinar, że Abdullah ibn Umar w drodze do Mekki spotkał Beduina, pozdrowił go, zaoferował by dosiadł osła, na którym sam jechał, i dał mu swój turban, który miał na głowie. Ibn Dinar powiedział do niego: „Beduin zadowoliłby się czymkolwiek, co byś mu dał… Czytaj… Aktem najwyższej dobroci jest dobre traktowanie osób które kocha ojciec

١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Szczere i poprawne uczynki

Abû Nu’aym źródło: Hilyah Al-Auliyâ, tom 8, str. 95 Al-Fudayl bin ‘Ayyâd [zm. 187H] – rahimahullâh – powiedział: „Allâh przyjmuje jedynie te uczynki, które są poprawne i szczere. Jeśli uczynek wykonany jest poprawnie, lecz nie jest szczery, nie zostanie przyjęty. Jeśli jest szczery lecz nie jest poprawnie wykonany, też nie zostanie przyjęty.” Spytano go, „Abû… Czytaj… Szczere i poprawne uczynki

٣ IHSAN | doskonałość

Święta ziemia

Imam Adh-Dhahabî źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ, 1/549 Abû Al-Dardâ` napisał kiedyś do Salmâna Al-Fârsî: Przyjedź do świętej ziemi. Na to Salmân mu odpisał, „Zaprawdę, ziemia nie czyni nikogo świętym, jedynie uczynki człowieka czynią go czystym.”

٣ IHSAN | doskonałość

Anioł śmierci kieruje się ku tobie

Abû Bakr Al-Daynûrî źródło: Al-Mudżâlasah wa Dżawâhir Al-Ílm, 2: 73, 74. Przekazane zostało że ‘Uthmân bin Áffân – niech Allâh będzie z niego zadowolony – powiedział w jednym ze swych kazań: „Synu Adama! Wiedz że anioł śmierci który ci został przypisany odkąd zjawiłeś się tu na ziemi, nie ominął cię podążając za kim innym. Raczej… Czytaj… Anioł śmierci kieruje się ku tobie