١ ISLAM | praktyka

Kobiety powinny iść na modliwę świąteczną

Ibn Qudamah al-Maqdisi Hanbali (zm. 620H – rahimahullaah) Źródło: al-Mughni, 3/265 An-Nakha’i, Sufyan, Ibn-ul-Mubarak nienawidzili aby kobiety chodziły na modlitwę świąteczną (salat ul-‚Eid). Hanafiyyah (szkoła hanaficka) zezwala starym kobietom i nienawidzą by młode chodziły z powodu próby (fitnah). Niemniej jednak, Sunnah Proroka (sall allahu alayhi wa sallam) bardziej zasługuje na to by ją naśladować –… Czytaj… Kobiety powinny iść na modliwę świąteczną

١ ISLAM | praktyka

Cudzołóstwo czy igraszki?

źródło: różne Abu Hurayrah przekazał, że Prorok (sall allahu `alejhi ła sallam) powiedział: „Allâh zapisał synom Adama ich udział w cudzołóstwie, i nieuniknione jest aby ich ominęło. Cudzołóstwo oczu jest patrzeniem, a cudzołóstwo języka jest mową. Jego „nafs” (dusza) pragnie i pożąda, a jego intymne części potwierdzają to lub przeczą.” (Sahih al-Buchâri, [eng. trans. Volume… Czytaj… Cudzołóstwo czy igraszki?

٣ IHSAN | doskonałość

Jak należy traktować kobiety?

Allah ta`ala mówi co znaczy: {Żyjcie z nimi (z waszymi żonami) w uprzejmości (dobroci lub łaskawości)[1], nawet jeżeli nie lubicie czegoś w nich, być może nie lubicie czegoś w czym Allah umieścił wiele dobra.} (Surah an-Nisâ’, 4:19) `Amr ibn Ahuas al-Dżushami przekazał, że słyszał jak Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) w pożegnalnej pielgrzymce mówił:… Czytaj… Jak należy traktować kobiety?