٣ IHSAN | doskonałość

Lepsze niż Dżihad? …Powiedział Ibn Abbas

Ibn ‘Abd Al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) Źródło: Dżâmi´ Bayân-il-´Ilm, 1/76 Muhammad ibn Łasi’ al-Azdî powiedział (zm. 133H – rahimahullah): „Spytałem Ibn ´Abbâsa o Dżihâd. Odpowiedział: „Chcesz wiedzieć co jest od tego lepsze? Zbuduj meczet, wyuczaj obowiązków, Sunny i zrozumienia religii..”

١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Szczere i poprawne uczynki

Abû Nu’aym źródło: Hilyah Al-Auliyâ, tom 8, str. 95 Al-Fudayl bin ‘Ayyâd [zm. 187H] – rahimahullâh – powiedział: „Allâh przyjmuje jedynie te uczynki, które są poprawne i szczere. Jeśli uczynek wykonany jest poprawnie, lecz nie jest szczery, nie zostanie przyjęty. Jeśli jest szczery lecz nie jest poprawnie wykonany, też nie zostanie przyjęty.” Spytano go, „Abû… Czytaj… Szczere i poprawne uczynki

٣ IHSAN | doskonałość

Sall allahu 'alayhi wa sallam | صلى الله عليه وسلم

Imâm al-Khatîb al-Baghdâdî źródło: Szaraf Ashâb-il-Hadîth, str. 60 Imâm Muhammad bin Abî Sulaymân (rahimahullâh) powiedział: „Przyśnił mi się mój ojciec i we śnie powiedziałem do niego: „Ojcze, jak Allâh cię osądził?” Odpowiedział: „Wybaczył mi.” Spytałem się: „Na jakiej podstawie?” Odpowiedział: „Ponieważ zawsze pisałem „sallâ Allâhu `alayhi ła sallam” dla Proroka przy każdym hadisie.”” I jest… Czytaj… Sall allahu 'alayhi wa sallam | صلى الله عليه وسلم

٣ IHSAN | doskonałość

Nie bądź tym piątym

Ibn ‘Abd Al-Barr źródło: Jâmi’ Bayân Al-‘Ilm 1:142. Przekazane zostało, że Abû Al-Dardâ` powiedział: „Bądź Uczonym (’Alim), lub studentem (talib-ul-ilm), albo kimś kto kocha Uczonych, lub kimś kto naśladuje Uczonych, ale nie bądź tym piątym.” Humayd (jeden z narratorów) spytał Al-Hasan al-Basri (który przekazał to od Abû Al-Dardâ`), „Kto jest tym piątym?” Odpowiedział, „Heretyk (mubtadi’,… Czytaj… Nie bądź tym piątym

١ ISLAM | praktyka

Sunnah czy to co robią ludzie?

Al-Khatîb Al-Baghdâdî, źródło: Al-Faqîh wa Al-Mutafaqqih nr. 384 Przekazane zostało, że Abdullâh bin Al-Hasan często siadywał z Rabî’ah. Jednego dnia omawiali różne aspekty sunny, gdy pewien człowiek ze zgromadzenia powiedział: „[ale ludzie] dziś tego nie praktykują.” ‘Abdullah powiedział, „Więc jeśli liczba ignorantów będzie tak duża, że staną się władcami i sędziami, to czy oni będą dowodem… Czytaj… Sunnah czy to co robią ludzie?

١ ISLAM | praktyka

Islam jest prosty

Imam Abu Bakr al-Ādżurri źródło: asz-Szari’ah, str. 24 Āsim al-Ahual przekazał że Abul-Āliyah (zmarł w 90H) powiedział: „Naucz się Islamu. Jak już się nauczysz Islamu, nie odwracaj się od niego na prawo ni na lewo. Trzymaj się drogi prostej,Sunny twojego Proroka i [drogi] na której jego Towarzysze się znajdowali… Wystrzegaj się innowacji, ponieważ powodują one… Czytaj… Islam jest prosty