· Riyad-us-Salihin

Aktem najwyższej dobroci jest dobre traktowanie osób które kocha ojciec

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi (zm. 676H)
źródło: “Riyad us-Salihin” (ogrody bogobojnych) 1/42/342

Przekazał Abdullah ibn Dinar, że Abdullah ibn Umar w drodze do Mekki spotkał Beduina, pozdrowił go, zaoferował by dosiadł osła, na którym sam jechał, i dał mu swój turban, który miał na głowie. Ibn Dinar powiedział do niego: „Beduin zadowoliłby się czymkolwiek, co byś mu dał (tzn. dałeś mu zbyt wiele)” na co Abdullah ibn Umar odparł: „Ojciec tego człowieka był jednym z ukochanych przyjaciół Umara (tj. ojca Abdallaha – przyp. Tłum.), a słyszałem, jak Prorok mówił: 'Aktem najwyższej dobroci jest dobre traktowanie osób które kocha ojciec'”.

Tłumaczyła UkhtiHagar