· Riyad-us-Salihin

Przewodnictwo i wiedza jest jak deszcz który pada na ziemię

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi (zm. 676H)
źródło: “Riyad us-Salihin” (ogrody bogobojnych) 1/16/162

Przekazał  Abu Musa, że Prorok (pokój z nim) powiedział:
„Przewodnictwo i wiedzę, którą Allah dał mi można porównać do deszczu
padającego na ziemię. Urodzajna część ziemi wchłania go i dzięki temu
wzrasta trawa i zioła. Inna, lita część ziemi, zatrzymuje go i Allah
obdarza wodą ludzi, którzy ją piją, poją innych i używają do
nawadniania. Jednak część deszczu pada na piaszczystą ziemię, która
ani nie zatrzymuje wody ani nie daje roślinności. Podobnie są ludzie,
którzy rozumieją religię Allaha i którzy czerpią zyski z tego, co
Allah mi dał, oni się uczą i nauczają innych. Analogicznie są ludzie
którzy nigdy nie podnoszą głowy w związku z tym (tzn. nie czerpią
korzyści z tego co zostało zesłane Prorokowi (pokój z nim)) ani nie
akceptują przewodnictwa Allaha z którym zostalem posłany”.
[Al-Buchari i Muslim]

Tłumaczyła UkhtiHagar