· Tafsir

Ktokolwiek spośród nich wierzy w Boga i w Dzień Ostatni i czyni dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana…

Komentarz Sury al-Baqarah, 2:62 

Tłumaczenie wg. Bielawskiego:
{Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!}

Tłumaczenie wg. Buczackiego:
{Muzułmanie, Żydzi, Chrzcścianie, Sabejczykowie, którzy wierzyć będą w Boga i w dzień sadu, oraz dobrze czynić będą, otrzymają za to nagrodę z rąk Jego i wolni będą od mąk i bojaźni.}(w jego numeracji jest to werset 59)

Tłumaczenie wg. Ahmediyah:
{Zaprawdę, ludzie wierzący, Żydzi, chrześcijanie oraz Sabianie – jeśli jakaś ich część prawdziwie wierzy w Allacha i Dzień Ostatni oraz spełnia dobre uczynki – otrzymają nagrodę od Pana i nie spadnie na nich strach ani nie zaznają smutku}

Tłumaczenie wg. Beaty Abdallah – Krzepkowskiej i Saida Khasawneh
{Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!}

Tłumaczenie wg. Samer Jamous:
{„Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy. Ktokolwiek spośród nich wierzy w Boga i w Dzień Ostatni i czyni dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!”} 1

Pokrewny werset, Surah Al-Mā’idah, 5:69

Tłumaczenia wg. Bielawskiego:
{Zaprawdę, ci, którzy wierzą, ci, którzy wyznają judaizm, sabejczycy i chrześcijanie, ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro – niech się niczego nie obawiają; oni nie będą zasmuceni!}

Tłumaczenie wg. Buczackiego:
{Wierni, Żydzi, Sabcjczykowie i Chrześcianie, którzy wierzyć będą w Boga i dzień ostateczny, a żyć będą cnotliwie, wolni zostaną od bojaźni i udręczeń.}
(w jego numeracji jest to werset 73)

werset 2:62 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخ
werset 5:69 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخ

W jednym i drugim wersecie jest warunek {من آمن بالله واليوم الآخ}, a warunkiem tym jest właściwa wiara (iman) w Boga i Dzień Ostateczny.

 

Abûl Fidâ Ismâ`il Ibn Kathir
(zm. 774H – rahimahullah)
źródło: at-Tafsir

`Ali bin Abi Talhah przekazał od Ibn `Abbasa, odnośnie tego wersetu, {Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni} (2:62) że po nim Allah objawił następujący werset, {A od tego, kto poszukuje innej religii niż islam, nie będzie ona przyjęta; i on w życiu ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę.} (Surah 'Āli `Imrān, 3:85)

Słowa Ibn 'Abbasa sugerują, że Allah nie przyjmuje żadnego czynu od nikogo, jeżeli nie jest zgodny z Prawem objawionym Muhammadowi, po tym jak Muhammad został Wysłannikiem. Wcześniej, każda osoba która żyła zgodnie z objawieniem wcześniejszych Proroków, była na drodze prostej, i została zbawiona.

Odnośnie wersetu 5:69, w poprzedzającym wersecie, Allah mówi:

{Powiedz: „O ludu Księgi! Wy nie opieracie się na niczym, dopóki nie wypełniacie Tory i Ewangelii, i tego, co wam zostało zesłane od waszego Pana.” Lecz to, co tobie zostało zesłane, u wielu spośród nich zwiększyło tylko bunt i niewiarę. Nie martw się jednak ludem niewiernych!} (5:68)

Abûl Fidâ Ismâ`il Ibn Kathir
(zm. 774H – rahimahullah)
źródło: at-Tafsir

{„O ludu Księgi! Wy nie opieracie się na niczym …} znaczy, nie podążacie za żadną prawdziwą religią, dopóki nie wypełniacie praw Tory i Ewangelii. Dopóki nie uwierzycie we wszystkie Księgi które Bóg objawił Prorokom. Księgi te zobowiązują do naśladowania Proroka Muhammada oraz do wiary w jego przesłanie.

Wcześniej też objaśniliśmy słowa Allaha, {I to, co tobie zostało zesłane od twojego Pana, z pewnością u wielu z nich powiększa bunt i niewiarę.} (5:64) Znaczenie jest takie, że jeżeli każda z tych grup wierzyła w Allaha i w Życie Przyszłe, oraz wykonywała dobre uczynki – to musi to być zgodne z przesłaniem Muhammada po tym, jak został on Wysłannikiem do całej ludzkości i dżinów.

{Zawarliśmy przymierze z synami Izraela i wysłaliśmy do nich posłańców. Lecz za każdym razem, kiedy przyszedł do nich posłaniec z tym, czego nie pragnęły ich dusze, to jednych oni uznawali za kłamców, a innych zabijali. } (5:70)

{Sądzili, że nie będzie żadnej próby. Oni pozostali ślepi i głusi. Potem zwrócił się do nich Bóg. I znowu pozostali ślepi i głusi. Lecz Bóg widzi dobrze, co oni czynią.} (5:71)

Bóg wie doskonale to co czynią, i kto zasługuje na drogę prostą, a kto zasługuje na zbłąkanie.

{Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bóg – to Mesjasz, syn Marii!” A Mesjasz powiedział: „Synowie Izraela! Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana!” Oto, zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie ogień. A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych pomocników! } (5:72)

{Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bóg – to trzeci z trzech!” A nie ma przecież żadnego boga, jak tylko jeden Bóg! A jeśli oni nie zaniechają tego, co mówią, to tych, którzy nie uwierzyli, dotknie kara bolesna. } (5:73)

{Czyż oni nie nawrócą się do Boga i nie poproszą Go o przebaczenie? Przecież Bóg jest przebaczający, litościwy! } (5:74)

{Mesjasz, syn Marii, jest tylko posłańcem, tak jak już przed nim byli posłańcy; a jego Matka była kobietą świętą. Oni oboje przyjmowali pożywienie. Popatrz, jak wyjaśniamy im znaki! Popatrz, jak oni potem się odwracają!} (5:75)

Więcej: http://www.planetaislam.com/wiara/ostatniareligia.html

 

 


 

1 Angielskie tłumaczenie wg. Hilali & Khan:
{Verily! Those who believe and those who are Jews and Christians, and Sabians, whoever believes in Allah and the Last Day and do righteous good deeds shall have their reward with their Lord, on them shall be no fear, nor shall they grieve.}

Angielskie tłumaczenie wg. Yusuf Ali:
{Those who believe (in the Qur’an), and those who follow the Jewish (scriptures), and the Christians and the Sabians,- any who believe in Allah and the Last Day, and work righteousness, shall have their reward with their Lord; on them shall be no fear, nor shall they grieve.}

 2 Angielskie tłumaczenie wg. Hilali i Khan:
{Surely, those who believe (in the Oneness of Allah, in His Messenger Muhammad [S] and all that was revealed to him from Allah), those who are the Jews and the Sabians and the Christians, – whosoever believed in Allah and the Last Day, and worked righteousness, on them shall be no fear, nor shall they grieve.}

 

Angielskie tłumaczenie wg. Yusuf Ali:
{Those who believe (in the Qur’an), those who follow the Jewish (scriptures), and the Sabians and the Christians,- any who believe in Allah and the Last Day, and work righteousness,- on them shall be no fear, nor shall they grieve.}