١ ISLAM | praktyka, ٥ ​​​SIRAH | historia

Praca domowa

Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 3/111   Praca domowa małżonków zależy od tradycji. Wśród beduinów, żony pomagają swym mężom nawet przy zwierzętach. W miastach zaś, biedni mężczyźni pomagają swym żonom w prostych pracach domowych. Bogaci zaś mają pomoc domową, tak że żony żyją w luksusie. A’iszah powiedziała: Prorok zajmował się… Czytaj… Praca domowa