٧ FATAWA | fatwy

Pomoc dla bezrobotnych i praca „na czarno”

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî źródło: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (132) Pytanie: Kobieta otrzymuje pomoc dla bezrobotnych od państwa. Czy dozwolone jest aby oszukiwać i ukrywać to że ona pracuje (na czarno), aby dostać tą pomoc? Odpowiedź: Nie. Oczywiście że nie jest to dozwolone!