٣ IHSAN | doskonałość

Święta ziemia

Imam Adh-Dhahabî źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ, 1/549 Abû Al-Dardâ` napisał kiedyś do Salmâna Al-Fârsî: Przyjedź do świętej ziemi. Na to Salmân mu odpisał, „Zaprawdę, ziemia nie czyni nikogo świętym, jedynie uczynki człowieka czynią go czystym.”

٢ IMAN | wiara

Człowiek pochodzi od małp?

Szeich Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn źródło: Ahkâm-ul-Qur’ân (1/198-199) Allâh (ta´âlâ) objawił w Koranie: {Znacie już tych spośród was, którzy naruszyli sabat; My im powiedzieliśmy: „Bądźcie małpami wzgardzonymi!” I uczyniliśmy z nich przykład ostrzegający dla współczesnych i dla potomnych i napomnienie dla bogobojnych.} (Surah al-Baqarah, 2:65-66) Werset ten zadaje kłam tym którzy twierdzą, że człowiek… Czytaj… Człowiek pochodzi od małp?