٣ IHSAN | doskonałość

Traktuj wiernego na trzy sposoby

Ibn Radżab al-Hanbali (zm. 795H – rahimahullah) źródło:  Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str. 408 Yahyâ bin Mu´âdh ar-Râzî powiedział: „Traktuj wiernego na trzy sposoby: Nie szkodź mu jeśli nie jesteś w stanie mu przynieść korzyści, nie martw go jeśli nie jesteś w stanie go ucieszyć, i nie potępiaj go jeśli nie jesteś w stanie go pochwalić.”

٣ IHSAN | doskonałość

Uważaj co mówisz!

Abu’l-Faradż Ibn al-Dżauzi (zm. 597H – rahimahullah) źródło: al-Qussas, str. 135 Hatim al-Asamm powiedział: Gdyby człowiek usiadł z tobą i spisywał to co mówisz, to byłbyś ostrożny. Jednak nie jesteś ostrożny gdy słowa twe spisywane są dla Allaha.