١ ISLAM | praktyka

Kto płaci dżiziyah?

Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 2/392 Dżiziyah płaci niewierny, pod warunkiem że jest mężczyzną, wolny (nie jest niewolnikiem), dojrzały płciowo oraz w pełni zmysłów.

١ ISLAM | praktyka

Dżizyah (podatek płacony przez nie-muzułmanów)

Ibn ‘Abd Al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) źródło: at-Tamhid, 1/355 Uczeni zgodni są co do tego, że dżizyah (podatek płacony przez nie-muzułmanów żyjących w kraju Islamskim pod opieką muzułmanów) płacą jedynie dojrzali mężczyźni. Kobiety i dzieci go nie płacą. Sufyan ath-Thauri powiedział, że władca określa wysokość Dżizyah.