١ ISLAM | praktyka

Kobiety powinny iść na modliwę świąteczną

Ibn Qudamah al-Maqdisi Hanbali (zm. 620H – rahimahullaah) Źródło: al-Mughni, 3/265 An-Nakha’i, Sufyan, Ibn-ul-Mubarak nienawidzili aby kobiety chodziły na modlitwę świąteczną (salat ul-’Eid). Hanafiyyah (szkoła hanaficka) zezwala starym kobietom i nienawidzą by młode chodziły z powodu próby (fitnah). Niemniej jednak, Sunnah Proroka (sall allahu alayhi wa sallam) bardziej zasługuje na to by ją naśladować –… Czytaj… Kobiety powinny iść na modliwę świąteczną