٣ IHSAN | doskonałość

Kto chce żyć długo i szczęśliwie…

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: ar-Raudhah, str. 100, 102 Ten kto chce żyć długo i szczęśliwie, niech spuści wzrok, i trzyma język za zębami. Podstawą fitny (próby, doświadczenia, niepowodzenia) jest to, że opuściłeś miłość do Allaha, Jego Słów, Imion i Atrybutów, i zastąpiłeś ją miłością do czego innego.

٢ IMAN | wiara

Imiona i Atrybuty Allaha podobne do ludzkich?

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn źródło: Szarh Riyadh us-Sâlihîn, tom 1. str. 178 Imiona i Atrybuty Allaha mają jedynie takie same nazwy, jak imiona, które my znamy. Ten który im przeczy, zadając kłam temu czym Allâh opisał Sam Sibie, jest niewiernym, ten który je interpretuje [ta’uîl] według przyjętej interpretacji staje się fasîq (grzesznikiem).

٢ IMAN | wiara

99 Imion Allaha

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân źródło: Szarh Lum´at-il-I´tiqâd, str. 295 Pytanie: Czy istnieje jakaś reguła co do Pięknych Imion Allaha? Czy Allah ma tylko 99 Imion, które jeśli ktoś je wymieni wejdzie do Raju, jak sugeruje hadith? Odpowiedź: Reguła odnośnie Imion Allaha? Potwierdzamy wszystko to, co zostało potwierdzone w Księdze Allaha, i w Sunnie Jego… Czytaj… 99 Imion Allaha