٣ IHSAN | doskonałość

Mądry poszukuje wiedzy, by według niej postępować

Imâm Ibn Hibbân (zm. 354H – rahimahullâh) źródło: Raudhat-ul-´Uqalâ’   str. 35 Mądry poszukuje wiedzy, by według niej postępować. Ten kto ma inną intencję, stanie się tylko bardziej arogancki i dumny.   str. 36 Uczony jest lekarzem religii, a pieniądze są jej chorobą. Jak więc lekarz ma uleczyć chorobę, jeśli ją na siebie ściąga?  … Czytaj… Mądry poszukuje wiedzy, by według niej postępować

٢ IMAN | wiara

Ablucja i modlitwa wymazuje grzechy?

Ibn ‘Abd Al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) Źródło: at-Tamhid, 2/181 Myśleć że ablucja (łudu) i modlitwa (sama w sobie) wymazuje duże i małe grzechy to ignorancja i opinia zgodna z uczeniami Murdż’iah. Pokuta za grzech jest obowiązkiem, a obowiązek bez intencji jest nieważny. Nie można myśleć że (sama) modlitwa wymazuje grzech nie myśląc o nim.

١ ISLAM | praktyka

Ślub z intencją rozwodu

Szech Sâlih bin Fawzân al-Fawzân źródło: www.alfawzan.ws Pytanie: Jaki jest werdykt względem poślubienia kobiety z intencją rozwodu, jeśli kobieta nie zna jego intencji? Odpowiedź: To jest oszustwo ze strony mężczyzny. Ona nie wychodzi za niego za mąż po to, aby on ją tak traktował. Wychodzi za niego, po to aby z nim żyć. Jeśli poślubi ją,… Czytaj… Ślub z intencją rozwodu