٣ IHSAN | doskonałość

Jak widzisz swe czyny?

Imam adh-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ` 4:586.   Al-Hasan Al-Basrî – niech Allâh będzie z niego zadowolony – powiedział:   Osoba szczerze wierząca (mu’min) najlepsze wykonuje czyny, mimo to najbardziej się o nie obawia (czy zostaną one przyjęte od niej czy nie). Gdyby wydała na jałmużnę majątek, wielkości góry Uhud, nie… Czytaj… Jak widzisz swe czyny?

٣ IHSAN | doskonałość

Trzej ludzie którzy chceli przejść przez dolinę (mu’min, munafiq i kafir)

Ibn Abî Hâtim (zm. 327H – rahimahullah) źródło: At-Tafsîr, 6144. Przekazane od ‘Abdullâh ibn Mas’ûd – niech Allâh będzie z niego zadowolony: Taki jest przykład wierzącego (mu’min), niewiernego (kâfir) i hipokryty (munâfiq ). Tak jak trzej ludzie którzy doszli do doliny. Jeden z nich zszedł w dół i przeszedł na drugą stronę. Jeden z nich… Czytaj… Trzej ludzie którzy chceli przejść przez dolinę (mu’min, munafiq i kafir)

٣ IHSAN | doskonałość

Zima jest wiosną wierzącego

Ibn Radżab al-Hanbali (zm. 795H – rahimahullah) źródło: Lata’if-ul-Ma’arif, str. 435 Zima jest wiosną wierzącego (mu’min), gdy spaceruje w ogrodach posłuszeństwa. Dni są krótkie i chłodne tak, że pościć może bez trudu, a noce są długie tak, że może się wyspać a mimo tego modlić się nocne modlitwy.

٣ IHSAN | doskonałość

Wiedza hipokryty

Al-Khatib al-Baghdadi (zm. 463H – rahimahullah) Iqtida’ al-’ilm al-’amal, nr. 47 'Abdullah bin al-Mut’az powiedział: Wiedza hipokryty (munafiq) jest w jego mowie, a wiedza wierzącego (mu’min) jest w jego uczynkach.