١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Przede wszystkim sprawiedliwość!

Ibn Taimiyyah (zm. 728H – rahimahullâh) źródło: Madżmû’ al-Fatâwâ, 28/63   Ludzie zgodni są co do tego, że ’dhulm’ (ucisk i niesprawiedliwość) niesie za sobą zło i zepsucie, zaś ‘adl (sprawiedliwość) niesie dobro i szlachetność. Dlatego też Allah wspomoże nacje sprawiedliwą, nawet jeśli jest nacją niewiernych, a oddali się od nacji niesprawiedliwej, nawet jeśli jest… Czytaj… Przede wszystkim sprawiedliwość!