٣ IHSAN | doskonałość

Ktokolwiek opowiada ci plotki, opowiada także plotki o tobie…

Imâm Muhammad bin Idrîs asz-Szâfi´î (zm. 204H – rahimahullah) źródło: The Characteristics Of The Salaf, str. 81   Ktokolwiek opowiada ci plotki, opowiada także plotki o tobie. Ktokolwiek snuje opowieści, snuć będzie opowieści o tobie także. Ten kto chwali cię opisując cię cechami których nie posiadasz gdy jest z ciebie zadowolony, ten także opisze cię… Czytaj… Ktokolwiek opowiada ci plotki, opowiada także plotki o tobie…

٣ IHSAN | doskonałość

Ludzie siedzą z tobą, tylko po to by wytykać ci błędy!

Imâm Ibn Kathîr (zm. 774H – rahimahullâh) źródło:  al-Bidâyah wan-Nihâyah, 9/318 Pewien człowiek powiedział do al-Hassana al-Basrî: „Ludzie siedzą z tobą (na twoich lekcjach), tylko po to by wytykać ci błędy!” Al-Hassan odpowiedział: „Ludzie nie są zadowoleni ze swego Stwórcy (Allâha), mimo że On ich utrzymuje. Zatem jak mam oczekiwać że będą zadowoleni ze stworzenia… Czytaj… Ludzie siedzą z tobą, tylko po to by wytykać ci błędy!