٧ FATAWA | fatwy

Żebrać czy jeść padlinę?

Ibn Taimiyyah (zm. 728H – rahimahullâh) źródło: al-’Iraqiyyah, 1/141 Jeśli ma się do wyboru żebrać, lub zjeść padlinę, to Hanabilah uznają że należy zjeść padlinę. Ten kto umrze nie jedząc padliny, umiera grzesząc. Ten zaś kto umiera i nie żebrze, umiera nie grzesząc.