. post

Komu wolno przerwać post

Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî al-Hanbali (zm. 620H – rahimahullah) źródło: ´Umdat-ul-Fiqh, str. 32 Następujące cztery kategorie osób mogą przerwać post: Chory który choruje poszcząc, oraz podróżnik któremu wolno skracać modlitwy. Lepiej aby przerwali post, a następnie odrobili stracone dni (gdy stan choroby lub podróży ustanie). Jeśli mimo to będą pościć, zostaną nagrodzeni. Kobieta która ma… Czytaj… Komu wolno przerwać post