· Tafsir

Niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu

Allah powiedział w Koranie (znaczenie) {O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie się prosto przed Bogiem, dając świadectwo sprawiedliwości. I niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu, abyście nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi! To jest najbliższe bogobojności. Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest w pełni świadomy tego, co czynicie!} (Surah al-Maidah, 5:8)   al-Haafiz… Czytaj… Niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu

١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Przede wszystkim sprawiedliwość!

Ibn Taimiyyah (zm. 728H – rahimahullâh) źródło: Madżmû’ al-Fatâwâ, 28/63   Ludzie zgodni są co do tego, że ’dhulm’ (ucisk i niesprawiedliwość) niesie za sobą zło i zepsucie, zaś ‘adl (sprawiedliwość) niesie dobro i szlachetność. Dlatego też Allah wspomoże nacje sprawiedliwą, nawet jeśli jest nacją niewiernych, a oddali się od nacji niesprawiedliwej, nawet jeśli jest… Czytaj… Przede wszystkim sprawiedliwość!

١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Podstawowa cecha muzułmanów inna jest niż reszty ludzi?

Ibn Taimiyyah (zm. 728H – rahimahullâh) źródło: Madżmû’ al-Fatâwâ, 15/357   Myli się ten, kto twierdzi, że w gruncie rzeczy al-adâlah (sprawiedliwość, wiarygodność, prawość) jest podstawową cechą muzułmanów. Faktem jest, że podstawową cechą wszystkich dzieci Adama (muzułmanów i nie-muzułmanów) jest dhulm (gnębienie) i dżahl (ignorancja).

١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Cechy osoby która upomina

Ibn Radżab al-Hanbali (zm. 795H – rahimahullah) źródło:  Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str. 395 Sufyân ath-Thawrî (rahimahullâh) powiedział: „Tylko ten kto posiada następujące trzy cechy powinien przywoływać ku dobru i zakazywać zła. Łagodność, sprawiedliwość oraz wiedza o tym czego zakazuje i do czego przywołuje.”

٣ IHSAN | doskonałość

Sprawiedliwość wobec wszystkich

Abd ar-Rahman ibn Nasir as-Sa’di źródło: Taysir-ul-Karim, str. 219 Sługa ma być posłyszny Allahowi, i ma być sprawiedliwy, nawet jeśli ktoś inny jest względem niego niesprawiedliwy. Nie jest dozwolone kłamać o kimś, nawet jeśli ten ktoś kłamie o tobie, i nie wolno oszukiwać nikogo, nawet jeśli ktoś ciebie oszukuje.