٢ IMAN | wiara, ٦ QUR'AN | koran

Noszenie Koranu jako amulet

Imâm ´Abdur-Rahmân bin Hasan Âl asz-Szaykh źródło: Fath-ul-Madżîd, str. 109 al-Maktabah al-´Asriyyah, 1421/2001     Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) powiedział:   „W kwestii noszenia Koranu na szyi, niektórzy Salaf zezwalali na to, a inni zakazywali tego. Wśród nich był Ibn Mas´ûd.”   Objaśnienie   Uczeni wśród Sahâbah i ich następców (Tâbi´ûn) mają rożne opinie w… Czytaj… Noszenie Koranu jako amulet