· Tafsir

Jeśliby Miłosierny miał potomstwo, to ja pierwszy bym mu oddawał cześć.

Abûl Fidâ Ismâ`il Ibn Kathir (zm. 774H – rahimahullah) źródło: Tafsir Surah az-Zuhruf, 43:81 {Powiedz: „Jeśli Miłosierny posiada syna, ja jestem pierwszy z czcicieli!”} (Surah az-Zuhruf, 43:81 [Bielawski]) {Powiedz: „Jeśliby Miłosierny miał potomstwo, to ja pierwszy bym mu oddawał cześć.”} (Surah az-Zuhruf, 43:81 [Ali Ünal]) znaczy, 'jeżeli by tak było, to czcił bym Boga zgodnie… Czytaj… Jeśliby Miłosierny miał potomstwo, to ja pierwszy bym mu oddawał cześć.

٢ IMAN | wiara, ٣ IHSAN | doskonałość

Największy Dżihad

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: ar-Raudhat-ul-Muhibbin wa Nuzhat-ul-Mushtaqin str. 367 Nigdy nie wolno polegać na swej cierpliwości, czystości i bogobojności. W ten sposób człowiek opuszcza ochronę Allaha. str. 379 Szatan wie, że jedyną drogą do człowieka jest poprzez jego żądze. Wszystko co miesza się z żądzą zostaje zepsute. Jeśli miesza się z wiedzą, to staje się… Czytaj… Największy Dżihad

٢ IMAN | wiara, ٣ IHSAN | doskonałość

Jak powstają grzechy?

Ibn Radżab al-Hanbali (zm. 795H – rahimahullah) źródło:  Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str. 444 Grzechy powstają z miłości tego co Allah nienawidzi, i vice versa. A podstawą tego jest to, że człowiek daje pierwszeństwo swej duszy, przed miłością do Allaha i obawą przed Nim. To z kolei jest brakiem obowiązkowego monoteizmu (Tauhid).

٢ IMAN | wiara

Czy Allah opuszcza swój Tron gdy się zniża do najbliższych niebios?

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn (zm. 1421H – rahimahullâh) źródło:  Szarh-ul-Wasitiyyah, 2/16 Uważam, że nie mamy prawa mówić o tym czy Allah opuszcza swój Tron (’Arsz) czy nie, gdy zniża się (nuzûl). Mamy o tym milczeć, tak jak Sahabah milczeli. Przypisy: Hadisy dotyczące nuzûl są autentyczne i posiadają wiele szlaków narracji. Przykładowo zobacz Sahih al-Buchari (Eng.… Czytaj… Czy Allah opuszcza swój Tron gdy się zniża do najbliższych niebios?

٢ IMAN | wiara

Czy Allah usadowił się na Tronie?

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî Źródło: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr, 542 Pytanie: Odnośnie اسْتَوَىٰ (al-Istiuâ) nad Tronem; czy chcesz powiedzieć że Allah usadowił się (mustaqirr) na Tronie? Odpowiedź: Nie wolno używać terminologii która nie została wspomniana w Szari’ah. Nie wolno opisywać Allaha jako (Mustaqirr). Po pierwsze استقرار (Istiqrâr) jest ludzką cechą. Po drugie nasz Pan nie opisał Siebie… Czytaj… Czy Allah usadowił się na Tronie?

٢ IMAN | wiara

Imamat… Najważniejsza rzecz w Islamie?

Szeich Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî źródło: „Manhadż-ul-Anbiyâ” (eng. trans. str. 166-172, 180) Rabî´ bin Hâdî powiedział, „Sayyd Abu 'Ala al-Mawdûdî pisze, „Zaprawdę władza i przywództwo jest najważniejszą kwestią wśród ludzi, oraz podstawowym fundamentem. Nie jest to nowością naszych czasów, lecz jest to związane z ludzkim życiem. Jest to czymś, od czego ludzie są zależni od… Czytaj… Imamat… Najważniejsza rzecz w Islamie?

١ ISLAM | praktyka

Jak Prorok budował Państwo Islamskie?

Szeich Sâlih al-Fauzân Źródło: Wstęp do książki 'The Methodology of the Prophets in Calling to Allâh’ Pierwsze do czego się wzywa, to rektyfikacja aqîdah (wiary) – nakazując by oddawano wszelką cześć jedynie Allahowi, zakazując szirk (bałwochwalstwa). Następnie nakazuje się modlitwę, płacenie Zakah (jałmużny), oraz resztę obowiązków i zakazów religijnych. Jest to droga wszystkich Wysłanników, o… Czytaj… Jak Prorok budował Państwo Islamskie?