٣ IHSAN | doskonałość

Dobre towarzysztwo

Allah ta`ala objawił w Koranie co znaczy: {O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie Bitânah (bliskich przyjaciół, doradców, pomocników itp.) spoza waszego grona [z poza waszej religii, lub z dala od drogi prostej]; tacy nie omieszkaliby wam szkodzić; chcieliby, abyście się znaleźli w utrapieniu. Zawiść zionie z ich ust, a to, co kryją ich piersi,… Czytaj… Dobre towarzysztwo