٧ FATAWA | fatwy

Jak dużo można żebrać?

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân źródło: al-Ittihaf, str. 614 Dozwolone jest żebrać tylko tyle aby przeżyć. Ahmad (ibn Hanbal) mówił że dozwolone jest żebrać tyle aby wystarczyło na jedną dobę.

٧ FATAWA | fatwy

Żebrać czy jeść padlinę?

Ibn Taimiyyah (zm. 728H – rahimahullâh) źródło: al-’Iraqiyyah, 1/141 Jeśli ma się do wyboru żebrać, lub zjeść padlinę, to Hanabilah uznają że należy zjeść padlinę. Ten kto umrze nie jedząc padliny, umiera grzesząc. Ten zaś kto umiera i nie żebrze, umiera nie grzesząc.

· Riyad-us-Salihin

Kiedy żebranie jest dozwolone?

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi (zm. 676H) źródło: “Riyad us-Salihin” (ogrody bogobojnych) 1/57/536 Przekazał Qabisa ibn al-Muchariq, że był żyrantem pożyczki i poszedł do Proroka (pokój z nim) w poszukiwaniu pomocy w spłacie. Prorok (pokój z nim) powiedział: „Poczekaj, aż dostaniemy jałmużnę [spłynie zakat] i dam Ci z tego [potrzebną kwotę]” a później dodał: „Qabisa, żebranie… Czytaj… Kiedy żebranie jest dozwolone?

· Riyad-us-Salihin

Majątek, honor, żebractwo

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi (zm. 676H) źródło: “Riyad us-Salihin” (ogrody bogobojnych) 1/60/557 Abu Kabsza Amr ibn Sad przekazał, że Wysłannik Allaha (pokój z nim) powiedział: „Przysięgam na Allaha o trzech (sprawach), o których zaraz wam powiem. Dobrze je zapamiętajcie: 1. majątek nie maleje przez rozdawanie jałmużny (sadaqa), 2. Allah zwiększa honor człowieka, który znosi cierpliwie ucisk, 3. temu, kto… Czytaj… Majątek, honor, żebractwo