٤ BID'AH | innowacje

Dlaczeo Charydżyci zbłądzili?

Shaykh Nâsir-ud-Din al-Albâni
źródło: Silsilat al-Huda wan-Nur, 235

Charydżyci zbłądzili dla tego, że przyjęli ogólne teksty (Koranu i Sunny) zostawiając szczegółowe.