herezje

Szyickie herezje: pielgrzymka do grobu Hussayna (2)

źródło: Kaamil al-Ziyaarat, Chapter 71, p. 192

Rzekomo Imam Sadiq przekazał,
'Osoba która odwiedzi grób Hussayna (radi allaahu 'anhu), znając jego prawa (do Imamatu), to tak jakby odwiedził Allaha na jego Tronie.’

Zaś Prorok (صلى الله عليه وسلم) powiedział:
„Niech klątwa Allaha spocznie na Żydach i Chrześcijanach za to że wzięli groby swych Proroków jako miejsca czci [`ibadah]”
(Sahih Buchari, tom 1, nr. 427; oraz Muslim, Abu Daûd i ad-Darimi.)

Dżundub ibn `Abdillâh przekazał, że Prorok pięć dni przed śmiercią powiedział:
„Ci przed wami brali groby swych proroków jako miejsca czci. Nie czyńcie z grobów miejsc czci, gdyż zaprawdę zabraniam wam tego.”
(Sahih Muslim,  tom 1, nr. 1083)