herezje

Szyickie herezje: Pokłon do Fatimy

Ayatollah Seyyed Hassan Abtahi
źródło: Anwar-e-Zahra

Przekazane zostało w narracjach, że obowiązkiem jest robić sudżud po salat (modlitwie), prosząc o wsparcie Fatimę az-Zahra.
Powiedzieć 100 razy będąc w sudżud: ‘Ya Maulaaya , Yaa Faatima , Aghithni’ [O moja Mistrzyni, O Fatymo, pomóż mi]

Jest to u nas zwyczajem i naturalne, że wspominając jej imię i szukając jej wsparcia, to koniecznie jest pokłonić się jej.

Tak jest, ponieważ nie jest logiczne, że człowiek który rozmawia z Fatimą i kieruje się ku niej, i prosi ją, aby kłaniał się komukolwiek innemu niż jej.

Nie możemy uniknąć tej rzeczywistości,  jeśli nie ma zakazu kłaniania się innym niż Allah. I nie mamy dowodów które by wskazywały że niedozwolona jest prostracja do innych niż Allah…’

źródło:

sujud do fatimy