· Szyizm

Sziah czy Rafidhah?

Al-Hafiz Ibn Hadżar al-Asqalani (zm. 852H)
Tahdhib al-Tahdhib (1/81)

Szyizm (shi’ah), jaki istniał we wczesnej historii islamu to wiara, że 'Ali miał wyższą pozycję niż 'Uthman, że 'Ali miał rację w swych wojnach, a ci którzy byli innej opinii się mylili. W tamtch czasach Szyici uznawali wyższość dwóch szeichów (Abu Bakr i 'Umar) nad 'Alim. Niektórzy z nich uznawali że 'Ali był najlepszym człowiekiem po Wysłanniku Allaha صلى الله عليه وسلم.

Jeżeli ktoś taki był bogobojny, religijny i szczery, będąc przekonany o swej wierze, to jego narracji z tego powodu się nie odrzuca, w szczególności jeśli nie propagował tych ideii.

Natomiast poźniejszy Szyizm jest niczym innym jak rafd (uznaniem Abu Bakra i 'Umara za niewiernych), i narracje tych ekstremalnych rafidów nie są przyjmowane.