٤ BID'AH | innowacje

Ahmad bin Hanbal i Yahya bin Ma’in przekazali nam…

Dża’far at-Taylisi źródło: al-Qusas, str. 150     Ahmad bin Hanbal i Yahya bin Ma’in weszli do meczetu by wykonać salah. Po zakończonej salah, pewien gawędziarz wstał i zaczął opowiadać: „Ahmad bin Hanbal i Yahya bin Ma’in przekazali nam, od 'Abdur-Razzaqa, od Ma’mara, od Qatady, od Anasa, od Proroka (sall allahu alayhi wa sallam) który… Czytaj… Ahmad bin Hanbal i Yahya bin Ma’in przekazali nam…

· Prorok Muhammad, ٢ IMAN | wiara, ٤ BID'AH | innowacje

Barakah (błogosławieństwo) pochodzące od istoty Proroka

Salih bin `Abdul-`Aziz bin Muhammad Aal ash-Shaikh źródło: Hadhihi Mafahimuna (Eng trans. and additions by Abu Iyad) http://www.spubs.com/sps/sp.cfm?subsecID=TAW04&articleID=TAW040001&pfriend=   Barakah (błogosławieństwo) dhât (istoty) oraz cokolwiek z niej pozostało. Ten rodzaj błogosławieństwa dotyczy jedynie Proroków i Wysłanników, i nikt inny nie jest tym objęty, nawet najlepsi z Towarzyszy Wysłannika (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), tacy jak… Czytaj… Barakah (błogosławieństwo) pochodzące od istoty Proroka

٣ IHSAN | doskonałość, ٤ BID'AH | innowacje

Tajne spotkania

Ibn ‘Abd Al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) źródło: Dżâmi´ Bayân-il-´Ilm, 2/186 ´Umar bin ´Abdil-Azîz (rahimahullâh) powiedział: „Jeśli znajdziesz ludzi którzy gromadzą się po kryjomu, z dala od innych ludzi, to wiedz że tworzą oni innowacje.”

· Szyizm

Szyici czy chrześcijanie?

Ahmad bin Taymiyyah (zm. 728H – rahimahullah) źródło: Minhâdj-us-Sunnah an-Nabawiyyah (1/481-482) Chrześcijanie twierdzą że Apostołowie Jezusa są lepsi niż Abraham, Mojżesz i wszyscy inni Prorocy i Wysłannicy. Twierdzą że Allâh rozmawiał z nimi bezpośrednio, ponieważ wierzą że Jezus jest Allahem oraz Jego Synem. Râfidhah twierdzą że ich dwunastu imamów są lepsi niż pierwsi z towarzyszy… Czytaj… Szyici czy chrześcijanie?

٢ IMAN | wiara, ٤ BID'AH | innowacje

Innowierca który przyjął wiarę Ahmadija

Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (zm. 1420H – rahimahullâh) źródło: Fatâwâ Djuddah (17) Istnieje grupa wśród muzułmanów, która przypisuje sobie Islam. Świadczą że nie ma bogów prócz Boga Jedynego, i że Muhammad jest Jego Wysłannikiem. Modlą się, pielgrzymują, płacą jałmużnę i poszczą. Jednak wiara ich jest wypaczona, i odbiega od Islamskiego prawodawstwa, w wielu aspektach które są… Czytaj… Innowierca który przyjął wiarę Ahmadija

. Charydżyci, ١ ISLAM | praktyka, ٥ ​​​SIRAH | historia

Potęga dowodów które poruszają serce

’Abdur-Razzaq al-’Abbad źródło: Szarh al-Mandhumah al-Mimiyyah, str. 58 Potęga dowodów które poruszają serce, ma większą moc i siłę niż potęga czynów które dotykają ludzkich ciał. Gdy rząd Algierski chciał wypędzić Charydżytów z gór, odmówili.  Jednak gdy Szeich Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn napisał do nich list, wielu z nich zeszło z gór i poddało się dowodom.

٤ BID'AH | innowacje, ٥ ​​​SIRAH | historia

Dżamal-ud-Din al-Afghani, Muhammad 'Abduh, Raszid Rida

Szeich Muqbil bin Hâdî al-Wâdi’î (zm 1422H – rahimahullah) źródło: Qam’-ul-Mu’aanid wa Zajr-ul-Haaqid-il-Haasid, str. 331-333 [ http://www.al-athariyyah.com/media/pdf/manhaj/the_reality.pdf ] Dżamal-ud-Din al-Afghani i Muhammad 'Abduh al-Misri oraz Raszid Rida który ich naśladował, oni wszyscy zniszczyli podpory Islamu, jedną po drugiej. Jego (Dżamal-ud-Dina) student, Muhammad 'Abduh powiedział: Zaprawdę, hadisy o Dadżdżalu (antychryście) są jedynie symbolem i przesądem. I… Czytaj… Dżamal-ud-Din al-Afghani, Muhammad 'Abduh, Raszid Rida

٤ BID'AH | innowacje

Szczególny ubiór religijny

Sa’d Al-Husayyin źródło: al-Hukum, str. 80 [ www.saad-alhusayen.com ] Szczególny ubiór religijny, muzułmańscy innowatorzy za czasów tureckich (imperium osmańskiego) wzięli od chrześcijan, którzy z kolei wzięli to od buddystów. Muzułmanie noszą kolorowy płaszcz oraz fez okręcając go turbanem.

١ ISLAM | praktyka, ٤ BID'AH | innowacje

Naśladowanie (taqlid) Ibn Taimiyyah

’Abdullâh ibn Muhammad ibn ´Abdil-Wahhâb* źródło: ad-Durar as-Saniyyah, 1/240 Książki Ibn Taimiyyah i Ibn Qaiyym to jedne z najlepszych książek jakie mamy. Mimo to nie naśladujemy (taqlid) ich we wszystkim. Przykładem jest to, że uznają oni trzy rozwody (wypowiedziane) naraz, jako jeden rozwód. My zaś naśladujemy 4 Imamów, i mówimy że trzy rozwody, to trzy… Czytaj… Naśladowanie (taqlid) Ibn Taimiyyah

٤ BID'AH | innowacje

Ahl-ul-Bid’ah uznają siebie na wzajem za niewiernych

Ibn Abul 'Izz al-Hanafî (zm. 792 H – rahimahullah) źródło: Szarh at-Tahawî, str.439 Do haniebnych aspektów ludzi innowacji (ahl ul-bida’ah) należy Takfir (uznawanie innych za niewiernych). Natomiast do chwalebnych aspektów ludzi wiedzy (ahl al-’ilm), należy to, że nie robią Takfir, tylko mówią taka czy inna osoba popełniła błąd.