١ ISLAM | praktyka, ٤ BID'AH | innowacje

Naśladowanie (taqlid) Ibn Taimiyyah

'Abdullâh ibn Muhammad ibn ´Abdil-Wahhâb*
źródło: ad-Durar as-Saniyyah, 1/240

Książki Ibn Taimiyyah i Ibn Qaiyym to jedne z najlepszych książek jakie mamy. Mimo to nie naśladujemy (taqlid) ich we wszystkim. Przykładem jest to, że uznają oni trzy rozwody (wypowiedziane) naraz, jako jeden rozwód. My zaś naśladujemy 4 Imamów, i mówimy że trzy rozwody, to trzy rozwody.


* 'Abdullâh był drugim synem Imama Muhammada ibn ´Abdil-Wahhâba