١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Nie odganiaj żebraka

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn
(zm. 1421H – rahimahullâh)
źróło: Fatwa al-Haram al-Madani, 46

Nie odganiaj żebraka. Jeśli nie możesz mu nic dać, to powiedz do niego choć miłe słowo. Pewnego dnia sam możesz stać się żebrakiem.