. modlitwa, ٧ FATAWA | fatwy

Czy dozwolone jest by kobieta prowadziła mężczyzn w modlitwie?

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
(zm. 620H – rahimahullah)
źródło: al-Mughni 3/34

 

Modlitwa mężczyzny za kobietą Imamem nigdy nie jest ważna. Niektórzy z naszych Uczonych – Hanabilah – zezwolili, by kobieta prowadziła mężczyzn w modlitwie Tarawih, pod warunkiem że stoi za nimi. Jako dowód podają hadis, że Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) pozwolił Umm Waraqah prowadzić jej domowników w modlitwie. Co nas się tyczy, idziemy w ślad słów Proroka: Kobieta nie może prowadzić mężczyzny w modlitwie.’ Jeśli chodzi o Umm Waraqah, to prowadziła ona kobiety w modlitwie, co przekazane zostało przez ad-Daraqutni. Jeżeli rzeczywiście prowadziła też mężczyzn w modlitwie, to jest to wyjątkiem (od Proroka) dla niej.