٧ FATAWA | fatwy

Łączenie Maghrib z Isza w lecie

Szeich ‚Ubaid al-Dżabiri