٧ FATAWA | fatwy

Wysadzanie budynków

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
źródło: www.alfawzan.ws, 42

Skoro przeklętym jest oddawanie moczu przy drzewie z którego ludzie korzystają, to co mamy powiedzieć o wysadzaniu budynków w powietrze?


Przypis

Anas ibn Malik przekazał że Prorok powiedział:

„Wyruszajcie w Imię Allaha, ufając mu, i trzymajcie się religii Wysłannika Allaha. Nie zabijajcie ludzi starych, niemowląt, dzieci, ani kobiet; nie bądźcie nieuczciwi względem łupów, czyńcie dobro, gdyż Allah kocha tych którzy czynią dobro.” (Sunan Abu-Dauud, Kitaab ul-Dżihaad, nr. 2608)

Gdy Abu Bakr wysyłał armię islamską do Syrii, taki dał im rozkaz:

„Nie dopuszczajcie się zdrady, i nie odchodźcie od drogi prostej. Nie wolno wam okaleczać, ani zabijać dzieci, starców czy kobiet. Nie niszczcie palm, nie palcie ich ogniem i nie ścinajcie żadnych drzew owocowych. Nie wolno wam zabijać żadnych stad zwierząt ani wielbłądów, jedynie dla waszego wyżywienia. Prawdopodobnie napotkacie na ludzi którzy poświęcili swe życie służbie klasztorowej; pozostawcie ich dla tego ku czemu poświęcili swe życie. Prawdopodobnie napotkacie na ludzi którzy częstować was będą różnymi potrawami. Możecie jeść, ale nie zapomnijcie wspominać Imienia Allaha.”  (at-Tabari w „at-Ta’rikh”, 1, 1850)