٣ IHSAN | doskonałość

Bądź jak najlepszy syn Adama

Musnad Ahmad, 1609
(Sahih wg Al-Albani)

Sa’d bin Abi Waqqas powiedział: „Wysłanniku Allaha. Co mam zrobić gdy ktoś wtargnie do mego domu by mnie zabić?” Odpowiedział: „Bądź jak najlepszy syn Adama.”1

 

Ibn Madżah, 3962
(Sahih wg al-Albani)

Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział: „Nastaną klęski (fitnah), rozłamy i podziały. Gdy czas ten nadejdzie, weź swój miecz i zniszcz go na górze Uhud. Następnie siedź w domu i czekaj aż dosięgnie cię grzeszna ręka lub śmierć.”

 

1 Chodzi o historię dwóch synów Adama,  Qabila (Kaina) i Habila (Abla). ‎
{Jeśli nawet wyciągniesz rękę ku mnie, aby mnie zabić, to ja nie wyciągnę ręki ku tobie, aby ciebie zabić. Zaprawdę, ja lękam się Boga, Pana światów!}
(Surah al-Ma’idah, 5:28) 

`Abdullah bin `Amr przekazał, „Na Allaha. Habil (Abel) był silniejszy z nich dwóch. Lecz bogobojność powstrzymała jego rękę.”
(Tafsir Ibn Kathir, Surah al-Ma’idah)