٣ IHSAN | doskonałość

Biegniemy za chorobą

Imam adh-Dhahabî
(zm. 748H – rahimahullah)
źródło: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’, 6/369

‘Abdullah Ibn 'Aun (zm. 151H – rahimahullah) powiedział:
Wspominać Allaha to lekarstwo, a wspominać ludzi to choroba.

Adh-Dhahabi powiedział: Przysięgam na Allaha że to prawda. Dziwne że my i nasza ignorancja opuszczamy lekarstwo i biegniemy za chorobą.