٣ IHSAN | doskonałość

Dhikr ułatwia, chroni i dodaje sił

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah
(zm. 751H – rahimahullâh)
źródło: al-Łabil as-Sayyib, str 184-198

Zajmować się Dhikr oznacza [także] powstrzymywanie się od plotek, obgadywania itd.

Dhikr w drodze, w domu, podczas podróży jak i w innych miejscach, powoduje że miejsca te będą świadczyć za tą osobę w Dniu Ostatecznym.

Dużo Dhikr chroni przed hipokryzją. Hipokryci rzadko wspominają Allaha.

Dhikr wzmacnia człowieka. Widziałem to u Ibn Taimiyyah gdy chodził, mówił, brał inicjatywę i pisał. W ciągniu jednego dnia mógł napisać tyle ile inni pisali przez tydzień. Na froncie żołnierze widzieli jaką miał nadzwyczajną siłę.

Dhikr usuwa lęk z serca. Najbardziej pożyteczne co przestraszony człowiek może robić aby się uspokoić, to Dhikr.

Dhikr ułatwia trud i mękę.