٣ IHSAN | doskonałość

Jak należy traktować kobiety?

Allah ta`ala mówi co znaczy:
{Żyjcie z nimi (z waszymi żonami) w uprzejmości (dobroci lub łaskawości)[1], nawet jeżeli nie lubicie czegoś w nich, być może nie lubicie czegoś w czym Allah umieścił wiele dobra.} (Surah an-Nisâ’, 4:19)

`Amr ibn Ahuas al-Dżushami przekazał, że słyszał jak Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) w pożegnalnej pielgrzymce mówił:

„Traktujcie kobiety łagodnie, są one jak niewolnice w waszych rękach. Nie jesteście ich właścicielami – chyba że dopuszczają się jawnej nieprzyzwoitości (grzechu). Jeżeli tego się dopuszczą, opuścicie ich łoże i ukarzcie je. Jeżeli was usłuchają to nie traktujcie ich źle.”
(At-Tirmidhi, an-Nasaî i Ibn Madżah. Hadith Hasan według Szeicha al-Albaani (Sahih ul Dżami`i, nr. 7880; Irwa ul Ghalil nr. 2030))

Al-Miqdam przekazał że Wysłannik powiedział:
„Zaprawdę, Allah nakazuje wam abyście byli dobrzy dla kobiet.”
(At-Tabarani. Hadith Hasan, Da`if ul Dżam`i, 1763)

Abu Hurayrah przekazał (oba poniższe hadisy) że Wysłannik powiedział:
„Najlepsi z was to ci którzy najlepiej traktują swoje żony.”
(Ahmad, Tirmidhi i inni. Sahih ul Dżam`i, 3265)

„Wierzący (mężczyźni) którzy posiadają najdoskonalszą wiarę to ci którzy mają najlepsze maniery; a najlepsi z nich to ci którzy najlepiej traktują swoje kobiety.”
(Tirmidhi i Ibn Hibban. Hadith Sahih, as-Sahihah, 284)

Sa`ad ibn Abi Waqqas przekazał od Wysłannika:
„Zaprawdę, każdy pieniądz który wydajecie na swoją rodzinę zostanie wam wynagrodzony, nawet za odrobinę jedzenia którą podajecie swej żonie do ust.”
(Buchari, Muslim i inni)

`Aishah, Anas i Umm Salamah przekazują że Wysłannik powiedział:

„Zaprawdę kobiety są w pełnymi siostrami mężczyzn.”
(Ahmad, Abu Daûd i inni. Sahih, Sahih al-Dżam`i, 1983)


[1] Józef Bielawski przetłumaczył ten werset jako 'żyjcie z nimi w przyzwoitości’.