٣ IHSAN | doskonałość

Jak oczyścić swe serce?

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah
(zm. 751H – rahimahullâh)
Źródło: Al-Waabilus-Sayyib, str. 80

Nie ma wątpliwości że rdza pokrywa serce, tak jak pokrywa naczynia metalowe. Rdzę serca usuwa się przez dhikr (wspominanie Allaha). Dhikr poleruje serce aż staje się jak błyszczące lustro. Jeżeli jednak dhikr zostanie porzucone, rdza powraca; a gdy wszczyna się dhikr, ponownie oczyszcza się serce.

Rdza pokrywa serce z dwóch powodów. Z powodu grzechów i ahafah (zaniedbywanie wspominania Allaha). Oczyszczenie i polerowanie serca dokonuje się poprzez dwie rzeczy: istighfar (szukanie przebaczenia Allaha) i dhikr.