٣ IHSAN | doskonałość

Jak zrozumieć to o czym nie na się wiedzy?

Al-Khatib al-Baghdadi
(zm. 463H – rahimahullah)
Iqtida’ al-’ilm al-’amal, nr 25

Abbas bin Ahmad przekazał odnośnie Sury al-Ankabut,
{A tych, którzy walczyli w naszej sprawie, My z pewnością poprowadzimy na Nasze drogi. Zaprawdę, Bóg jest z czyniącymi dobro!} (29:69)

Ci którzy postępują zgodnie z tym o czym mają wiedzę, to Allah poprowadzi pozwoli im zrozumieć to o czym nie mają wiedzy.