٣ IHSAN | doskonałość

Nagroda dla mężczyn i kobiet

Autor: Al-Imam Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi
„Riyad us-Salihiin” (Ogrody Bogobojnych) -; komentarz: Hafiz Salahuddin Yusuf 1/33/269.

Przekazała Aisza, że przyszła do niej biedna kobieta opiekująca się dwiema córkami, i Aisza dała jej trzy daktyle. Kobieta dała po daktylu każdej z córek, a ostatniego właśnie podniosła do ust, by zjeść, kiedy jej córki poprosiły również o tego (trzeciego daktyla). Podzieliła go więc między nimi. Tak dobre zachowanie ujęło Aiszę i opowiedziała o tym Prorokowi (pokoj z nim), który powiedział: „Zaprawdę, dzięki jej zachowaniu Allah zapewnił jej Raj” lub „Allah uchronił ją przed Ogniem”. [Sahih Muslim]

Komentarz:
Poza podkreśleniem wagi wychowywania córek hadis mówi nam, że jeśli żona ma pozwolenie swego męża na rozdawanie jałmużny (z jego mąjatku – przyp. tłum.) i robi to, nagroda przypada obojgu małżonkom. Żonie z powodu faktycznego jej przekazania, a mężowi dzięki wyrażeniu na to zgody.