٣ IHSAN | doskonałość

Najgorsze czasy… Najgorsi ludzie…

Abû Bakr Al-Daynûrî
źródło: Al-Mudżâlasah wa Dżawâhir Al-’Ilm` 4:338

Przekazane zostało, że Abû Hâzim Al-Aszdża’î* – rahimahullah – powiedział:
Jeśli znajdziesz się w czasach gdy mowa (kalâm) uznawana jest za wiedzę (ilm), a wiedza (ilm) przyjmowana jako uczynki (’amal) [tzn. jeśli mówi się zamiast działać], to znajdujesz się w najgorszych czasach wśród najgorszych ludzi.

*Abû Hâzim Salmân Al-Ashdża’î (zm. około 100H) był wybitnym Tâbi’î. Godny zaufania narrator hadisów, towarzysz Abû Hurayry- niech Allâh będzie z niego zadowolony.