. post, ٣ IHSAN | doskonałość

Post i modlitwa nocna w pierwszych 10 dniach Dhul-Hidż’ah

Ibn Radżab al-Hanbali
(zm. 795H – rahimahullah)
źródło: Lata’if-ul-Ma’arif, str. 353, 354

Wielu uczonych, jak nie większość, uważa że należy pościć przez pierwsze 10 dni Dhul-Hidż’ah.
Zalecane jest wykonywać modlitwę nocną, pierwsze 10 nocy miesiąca Dhul-Hidż’ah