٢ IMAN | wiara

Czy modlitwa może zmienić przeznaczenie?

Szeich Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
źródło: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, str. 124


Pytanie: Czy modlitwa (Du´â’) może zmienić to co zostało człowiekowi zapisane w przeznaczeniu?

Odpowiedź: Nie ma wątpliwości co do tego, że modlitwa (dua) może zmienić przeznaczenie. Jednak zmiana ta została już też zapisana (przeznaczona) z powodu tejże właśnie modlitwy. Dlatego nie myśl, że prosisz Allaha o coś co nie zostało przeznaczone. Modliwa jest zapisana, jak i jej rezultat.

Dlatego też widzimy jak recytatorzy czytają Koran nad chorą osobą (ru’yah), i osoba ta zdrowieje. Odnajdujemy to też w historii z czasów Proroka (صلى الله عليه وسلم). Wysłał on swych towarzyszy na ekspedycje, i szukali gościny u pewnego plemienia. Ludzie ci jednak ich nie przyjęli. Allah przeznaczył, że władca tego plemienia miał zostać ukąszony przez węża, i tak też się stało. Ludzie ci poprosili towarzyszy Proroka (صلى الله عليه وسلم), aby ktoś z nich zrobił nad nim ru’yah. Sahâbah zgodzili się, pod warunkiem że dostaną za to zapłatę. Dostali stado kóz, i jeden z sahabów poszedł zrobić ru’yah nad im. Następnie wódz ich wstał jakby nigdy nic mu się nie stało. To sugeruje że ru’yah pomogła mu wyzdrowieć.

W ten sposób modlitwa ma wpływ na to co się dzieje, ale nie zmienia przeznaczenia. Wszystko zostało zapisane w przeznaczeniu. Za zezwoleniem Allaha, wszystie uczynki wpływają na konsekwencje. I zarówno uczynki jak i konsekwencje zostały zapisane.