٢ IMAN | wiara

Dwa dni i dwie noce których jeszcze nie było

Abû Bakr Al-Daynûrî
źródło: Al-Mudżâlasah wa Dżawâhir Al-’Ilm, 19

Przekazane zostało że Anas bin Mâlik – radiallahu 'anhu – powiedział:

Są dwa dni i dwie noce, których nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Dzień w którym otrzymasz wieści od Allâha azza ła dżall, czy zostaniesz przez Niego ukarany, czy też otrzymasz Jego Miłosierdzie i dzień w którym będzie ci wręczona twoja księga (w której zapisane są twoje uczynki), do prawej lub do lewej ręki.

Twoja [pierwsza] noc w grobie którą spędzisz całkiem samotnie, nie podobna do żadnej innej nocy którą dotychczas spędziłeś, oraz noc po której ranem nastanie Dzień Zmartwychwstania, po czym nie będzie już więcej nocy.