٢ IMAN | wiara

Heretykiem jest ten który nie docenia sahabah

Ibn Abî Zamanîn
źródło: Usûl Al-Sunnah, nr 189

Przekazane zostało że Ayyûb Al-Sakhtiyânî* powiedział:

Ktokolwiek kocha Abû Bakra popiera religię, ktokolwiek kocha ‘Umara uprzątnął drogę, ktokolwiek kocha ‘Uthmâna został oświetlony światłem Allâha, i ktokolwiek kocha ‘Alîego uchwycił za najpewniejszy uchwyt. Ktokolwiek dobrze mówi o towarzyszach Wysłannika Allâha (sall allahu alayhi wa sallam), ten wolny jest od hipokryzji (nifâq). Ktokolwiek zaś nie docenia któregokolwiek z nich, lub nielubi czegokolwiek z ich uczynków, ten jest heretykiem (mubtadi’), przeciwnikiem Sunny i bogobojnych przodków (as-Salaf us-Sâlih), i istnieje obawa o to że żadne z jego (dobrych) uczynków nie zostaną wzniesione do niebios, dopóki nie pokocha wszystkich towarzyszy Wysłannika (sahabah), a w jego sercu zapanuje spokój względem ich wszystkich.

* Był uczniem Hasana al-Basri, zmarł w 130H.