٢ IMAN | wiara

Kiedy Allah przyjmuje od nas dobre uczynki?

Ibn Taymiyyah
źródło: al-Minhadj 6/216

Charydżyci twierdzą, że Allaah przyjmuje [dobre] uczynki tylko wtedy gdy się unika wielkich grzechów. Murdżi’ah twierdzą, że przyjmowane są tylko wtedy gdy unika się bałwochwalstwa. Salaf mówią, że Allaah przyjmuje [dobre] uczynki, jeśli wkonywane są z bogobojnością szczerze dla Allaha we właściwy sposób.