٢ IMAN | wiara, ٧ FATAWA | fatwy

Lekceważenie wiedzy a niewiara

Muhammad ibn Salih al-Uthaminîn
źródło: Madżmû al-Fatâuâ, 2/125-126

Jeżeli osoba nie dba o to, aby zdobyć wiedzę i upewnić się, wtedy ignorancja nie jest usprawiedliwieniem. Na przykład, jeżeli człowiek dowie się, iż konkretny uczynek jest [kufr] i nie potwierdzi tego ani nie sprawdzi, wtedy nie ma dla niego usprawiedliwienia.