٢ IMAN | wiara

Lekkie słowa ciężkiej wagi

Qur’an i Sunnah

Allâh Najwyższy powiedział co znaczy:
{Wtedy ten, którego szalki (dobrych uczynków) będą ciężkie, zazna życia przyjemnego; a ten; którego szalki (dobrych uczynków) będą lekkie, pogrąży się w głębi Czeluści.} (Surah al-Qâri’ah 101:6-7)

Abu Hurairah, radiallaahu 'anhu, przekazał że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,
„Dwa słowa są najbardziej ukochane Najbardziej Miłosiernemu, lekkie na języku, lecz ciężko ważące na wadze: Subhânallahi ła bihamdihi oraz Subhânallahil 'Adhîm.” (Przekazał Buchari (eng. trans. 9/489-490/no.652)

`Abdullah ibn 'Amr ibn al 'Âs powiedział: Słyszałem jak Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,
„Przed Dniem Zmartwychwstania człowiek z mojej Ummy zostanie [postawiony przed Allahem] i dziewięćdziesiąt dziewięć rulonów zostanie przed nim rozwiniętych. Każdy z nich tak długi jak daleko sięga wzrok. Następnie [Allâh] powie do niego, 'Czy zaprzeczasz czemukolwiek z tego [co tu jest przedstawione]? Czy moi czujni skrybowie byli niesprawiedliwi względem ciebie?’ Odpowie 'Nie mój Panie!’ [Allâh] powie, 'Czy masz jakiekolwiek usprawiedliwienie (lub dobre uczynki)? Człowiek odpowie 'Nie mój Panie!’ [Allâh] powie do niego, 'Jednak posiadasz dobry uczynek u Nas*, i nie zostaniesz pokrzywdzony tego dnia.’

I przyniesiony zostanie pergamin zawierający [świadectwo tego człowieka] 'Świadczę że nikt nie jest warty czci prócz Allâha, i świadczę że Muhammad jest Jego poddanym i Wysłannikiem.’ Allâh powie, 'Bądź świadkiem odważenia.’ Człowiek odpowie, 'Mój Panie! Czym jest ten pergamin w porównaniu z tymi ogromnymi rulonami?’ Allâh powie 'Zaprawdę nie doznasz krzywdy.’ I rulony te umieszczone zostaną na jednej szali, a pergamin na drugiej szali. I rulony te okażą się lżejsze, a pergamin cięższy. Nic nie waży ciężej niż imię Allâha.” (Przekazał Ahmad, at-Tirmidhî i Ibn Mâdżah. Szeich al-Albânî uznał ten przekaz za sahih w Sahih Sunan at-Tirmidhî)

* Jest to arabska liczba pojedyncza opisująca majestat Allâha.